Sprostowanie ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości w miejscowości Stany

GN.I.6840.2.2019

Bojanów, 7.06.2019 r.

OGŁOSZENIE

Sprostowanie ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości w miejscowości Stany.

 

Wójt Gminy Bojanów informuje, że w ogłoszeniu z dnia 9.04.2019 r. prostuje zapisy tabeli w ten sposób, iż w miejsce :

  1. Cena nieruchomości w zł słownie zamiast: „dwa miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy” wpisuje się: „dwa miliony pięćset tysięcy”
  2. Kwota wadium w zł słownie zamiast „sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset” wpisuje się: „sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset”

Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian. Sprostowanie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na www.bojanow.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2019-06-07
Udostępniający: Administrator 2019-06-07
Liczba odwiedzin: 428
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Sprostowanie ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczony... Administrator 2019-06-07 15:29:35
1 Sprostowanie ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczony... Administrator 2019-06-07 15:29:26