Sprostowanie ogłoszonego przez Wójta Gminy Bojanów wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Stany na okres 30 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.6.2018Bojanów 31.12.2018 r.

 

 

Sprostowanie ogłoszonego przez Wójta Gminy Bojanów

wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

w miejscowości Stany na okres 30 lat licząc od dnia zawarcia umowy

 

Wójt Gminy Bojanów informuje, że w wykazie z dnia 12.12.2018 r. prostuje zapisy tabeli w ten sposób, iż w miejsce powierzchni nieruchomości w hektarach (w skrócie: „powierzchnia nieruchom. w ha)

 

1.dla działki 5040/1  zamiast „Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy: 3,00 ha” 

 

 wpisuje się: „Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy: 3,50 ha”

 

 

2. dla działki 5039/1 zamiast „Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy: 1,00 ha”

 

 

 wpisuje się: „Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy: 1,50 ha”

 

 

 

Pozostała treść wykazu pozostaje bez zmian.  

 

Sprostowanie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na www.bojanow.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz 2018-12-31
Udostępniający: Grzegorz 2018-12-31
Liczba odwiedzin: 146
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Sprostowanie ogłoszonego przez Wójta Gminy Bojanów wykazu... Grzegorz 2018-12-31 17:53:22
1 Sprostowanie ogłoszonego przez Wójta Gminy Bojanów wykazu... Grzegorz 2018-12-31 17:52:40