Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w miejscowości Stany

GN.I.6840.1.2018

Bojanów 25.04.2018 r.

Wójt Gminy Bojanów

ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w miejscowości Stany

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębie Korabina na okres 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.3.2018

Bojanów dn. 11.04.2018 r.

Wójt Gminy Bojanów

ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębie Korabina na okres 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębach Bojanów, Stany, Przyszów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.2.2018

Bojanów dn. 5.03.2018 r.

 

Wójt Gminy Bojanów

ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębach Bojanów, Stany, Przyszów

na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsiach Ruda i Gwoździec, stanowiących własność Gminy Bojanów

GN.I.6840.7,8.2017

Bojanów dn. 23.02.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 i 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w miejscowościach Cisów Las, Korabina, Gwoździec, Maziarnia, Bojanów i Przyszów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.1.2018

Bojanów 12.02.2018 r.

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w miejscowościach Cisów Las, Korabina, Gwoździec, Maziarnia, Bojanów i Przyszów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Dzierżawa.doc

Czytaj więcej...