Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości Bojanów i Stany na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.5.2020

Bojanów dn. 16.11.2020 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości Bojanów i Stany
na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Dzierżawa.doc

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Cisów Las, Stany i Przyszów

GN.I.6840.3.2020

Bojanów dn. 15.10.2020 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Cisów Las, Stany i Przyszów

Sprzedaż.doc

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza połączone przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Gwoździec stanowiących własność Gminy Bojanów

GN.I.6840.2.2020

Bojanów dn. 24.08.2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)
Wójt Gminy Bojanów ogłasza połączone
przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Gwoździec stanowiących własność Gminy Bojanów
który odbędzie się w dniu 28 września 2020 r.
o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy - sala nr 9.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w miejscowości Stany i Bojanów

Bojanów 3.08.2020 r.

GN.I.6850.2.2020

Wójt Gminy Bojanów

ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do  oddania w użyczenie w miejscowości Stany i Bojanów

Dzierżawa.doc

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości Bojanów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.4.2020

Bojanów dn. 8.07.2020 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości Bojanów  na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Dzierżawa.doc