Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Kołodzieje, obręb Przyszów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.5.2018

Bojanów 27.09.2018 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy
w miejscowości Kołodzieje, obręb Przyszów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

 

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Ruda, obręb Przyszów stanowiących własność Gminy Bojanów

GN.I.6840.4.2018                                        

Bojanów dn. 20.09.2018 r.                   

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 i 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

 

Wójt Gminy Bojanów ogłasza

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Ruda, obręb Przyszów stanowiących własność Gminy Bojanów

który odbędzie się w dniu 25 października 2018 r.

o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy - sala nr 9.

Czytaj więcej...

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

GN.I.6840.3.2018

Bojanów, dn. 10.09.2018 r.

INFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WSI RUDA OBRĘB PRZYSZÓW

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsiach Bojanów oraz Gwoździec stanowiących własność Gminy Bojanów

GN.I.6840.5.2018 


Bojanów dn. 17.08.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Ruda, obręb Przyszów stanowiących własność Gminy Bojanów

GN.I.6840.3,4.2018

Bojanów dn. 23.07.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Czytaj więcej...