Wójt Gminy Bojanów ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Przyszów, stanowiącej własność Gminy Bojanów

IMG.I.6840.1.2017

                 Bojanów  dn. 21.03.2017 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Gwoździec

IMG.I.6840.3.2017

Bojanów dn. 20.03.2017  r.

 

Wójt Gminy Bojanów

ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Gwoździec

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości Maziarnia na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

IMG.I.6845.3.2017

Bojanów dn. 1.03.2017 r.

 

 

Wójt Gminy Bojanów

ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości Maziarnia na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości Bojanów i Stany na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

IMG.I.6845.2.2017

Bojanów dn. 1.03.2017 r.

 

Wójt Gminy Bojanów

ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości Bojanów i Stany na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Przyszów

IMG.I.6840.2.2017

Bojanów dn. 1.03.2017 r.

 Wójt Gminy Bojanów

ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Przyszów

Czytaj więcej...