Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Przyszów

IMG.I.6840.4.2016

Bojanów dn. 10.01.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Stany i Przyszów

IMG.I.6840.4.2016

Bojanów dn. 18.11.2016 r.

 

 Wójt Gminy Bojanów

ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Stany i Przyszów

Sprzedaż.doc

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Przyszów i Stany na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

IMG.I.6845.7.2016

Bojanów 20.09.2016 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy 
w miejscowości Przyszów i Stany na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Dzierżawa.doc

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Bojanów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

IMG.I.6845.6.2016

Bojanów 5.07.2016 r.

 

Wójt Gminy Bojanów

ogłasza wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Bojanów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Dzierżawa.doc

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Maziarnia

IMG.I.6840.3.2016 

Bojanów dn. 1.07.2016 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Maziarnia

Sprzedaż.doc

Czytaj więcej...