Sprostowanie ogłoszonego przez Wójta Gminy Bojanów wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Stany na okres 30 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.6.2018Bojanów 31.12.2018 r.

 

 

Sprostowanie ogłoszonego przez Wójta Gminy Bojanów

wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

w miejscowości Stany na okres 30 lat licząc od dnia zawarcia umowy

 

Wójt Gminy Bojanów informuje, że w wykazie z dnia 12.12.2018 r. prostuje zapisy tabeli w ten sposób, iż w miejsce powierzchni nieruchomości w hektarach (w skrócie: „powierzchnia nieruchom. w ha)

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsiach Bojanów oraz Gwoździec stanowiących własność Gminy Bojanów

GN.I.6840.5.2018

Bojanów dn. 14.12.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 i 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Ruda, obręb Przyszów na okres 20 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.7.2018

Bojanów 12.12.2018 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 
w miejscowości Ruda, obręb Przyszów na okres 20 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Dzierżawa.doc

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Stany na okres 30 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.6.2018

Bojanów 12.12.2018 r.


Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
w miejscowości Stany na okres 30 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Dzierżawa.doc

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Bojanów ogłasza TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Ruda, obręb Przyszów stanowiących własność Gminy Bojanów który odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018 r.

GN.I.6840.4.2018    

            
                                                                          Bojanów  dn. 15.11.2018 r.        

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 i 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Wójt Gminy Bojanów ogłasza
TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Ruda, obręb Przyszów stanowiących własność Gminy Bojanów
który odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018 r.
o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy - sala nr 9.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 24.08.2018 r.
Drugi przetarg odbył się w dniu 25.10.2018 r.

Czytaj więcej...