Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Ruda, obręb Przyszów

GN.I.6840.1.2019

 

Bojanów dn. 21.02.2019 r.

 

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Ruda, obręb Przyszów

Załącznik.doc

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w miejscowości Stany

GN.I.6840.2.2019

 

Bojanów 21.02.2019 r.

 

 

Wójt Gminy Bojanów

 

ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w miejscowości Stany

Załącznik .doc

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Gwoździec stanowiącej własność Gminy Bojanów

GN.I.6840.5.2018                

 Bojanów  dn. 8.02.2019 r.

 Ogłoszenie

 Na podstawie art. 38 i 39  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) a także § 5 ust 5 uchwały Nr IX/66/07 Rady Gminy w Bojanowie z dnia 14 września 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Bojanów stanowiącej własność Gminy Bojanów

GN.I.6840.5.2018                                                                                        

Bojanów  dn. 7.02.2019 r.    

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 i 39  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) a także § 5 ust 5 uchwały Nr IX/66/07 Rady Gminy w Bojanowie z dnia 14 września 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowościach Przyszów i Bojanów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.1.2019

Bojanów 24.01.2019 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 
w miejscowościach Przyszów i Bojanów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Czytaj więcej...