Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w miejscowościach Cisów Las, Korabina, Gwoździec, Maziarnia, Bojanów i Przyszów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.1.2018

Bojanów 12.02.2018 r.

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w miejscowościach Cisów Las, Korabina, Gwoździec, Maziarnia, Bojanów i Przyszów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Dzierżawa.doc

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsiach Przyszów (ul. Spokojna), Ruda i Gwoździec

GN.I.6840.7,8.2017

Bojanów dn. 3.01.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Przyszów i Gwoździec

GN.I.6840.7,8.2017

Bojanów dn. 13.11.2017 r.

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w miejscowościach Przyszów i Gwoździec

Sprzedaż.doc

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-najmu w miejscowości Stany na okres 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Wójt Gminy Bojanów

ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-najmu w miejscowości Stany

na okres 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Dzierżawa.doc

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Przyszów, stanowiących własność Gminy Bojanów

IMG.I.6840.4.2017 
GN.I.6840.5.2017

Bojanów dn. 10.07.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Czytaj więcej...