Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Bojanów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.5.2019

Bojanów 2.05.2019 r.

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy
w miejscowości Bojanów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Dzierżawa.doc

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

GN.I.6840.2.2019

Bojanów, 9.04.2019 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm./ oraz na podstawie §3 § 6 § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r., poz. 2108 /,

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony

GN.I.6840.1.2019

Bojanów dn. 8.04.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Burdze, obręb Przyszów

GN.I.6840.3.2019

Bojanów dn. 28.03.2019 r.

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do

sprzedaży w miejscowości Burdze, obręb Przyszów

Sprzedaż.doc

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Stany na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.2,3,4.2019

Bojanów 28.03.2019 r.


Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 
w miejscowości Stany na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Dzierżawa.doc

Czytaj więcej...