Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Stany na okres 20 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.6.2019

Bojanów 26.09.2019 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
w miejscowości Stany na okres 20 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Stany na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.8,9.2019

Bojanów 5.09.2019 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 
w miejscowości Stany na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Przyszów, miejscowość RUDA stanowiących własność Gminy Bojanów

GN.I.6840.1.2019

                  Bojanów  dn. 11.06.2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 i 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Czytaj więcej...

Sprostowanie ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości w miejscowości Stany

GN.I.6840.2.2019

Bojanów, 7.06.2019 r.

OGŁOSZENIE

Sprostowanie ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości w miejscowości Stany.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w miejscowościach Korabina i Laski

Bojanów 16.05.2019 r.

GN.I.6850.1.2019

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w miejscowościach Korabina i Laski

Użyczenie.doc

Czytaj więcej...