Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Przyszów i Stany

GN.I.6840.5,6.2017

Bojanów dn. 16.05.2017 r. 

Wójt Gminy Bojanów ogłasza 

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Przyszów i Stany

 

Sprzedaż.doc

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Przyszów, stanowiącej własność Gminy Bojanów

IMG.I.6840.4.2016                  

Bojanów  dn. 10.05.2017 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) a także § 5 ust 5 uchwały Nr IX/66/07 Rady Gminy w Bojanowie z dnia 14 września 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Przyszów, stanowiących własność Gminy Bojanów

IMG.I.6840.2.2017

                 

Bojanów  dn. 18.04.2017 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości Bojanów na okres nie dłuższy niż 3 lata licząc od dnia zawarcia umowy

IMG.I.6845.4.2017

Bojanów dn. 27.03.2017 r.

 

Wójt Gminy Bojanów

ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości Bojanów na okres nie dłuższy niż 3 lata licząc od dnia zawarcia umowy

Wykaz nieruchomości.doc

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Przyszów, stanowiącej własność Gminy Bojanów

IMG.I.6840.1.2017

                 Bojanów  dn. 21.03.2017 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Czytaj więcej...