Wójt Gminy Bojanów ogłasza: PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę nieruchomości położonej we wsi Korabina

GN.I.6845.3.2018

Bojanów, 14.05.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 37 ust. 4 oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm./ oraz na podstawie Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bojanów.

Wójt Gminy Bojanów ogłasza:

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę nieruchomości położonej we wsi Korabina stanowiącej własność Gminy Bojanów na okres pięciu lat w celu

zagospodarowania pod działalność rolniczą

który odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy - sala nr 9.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Przyszów i Stany

GN.I.6840.2.2018

Bojanów dn. 30.04.2018 r.

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w miejscowościach Przyszów i Stany 

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w miejscowości Stany

GN.I.6840.1.2018

Bojanów 25.04.2018 r.

Wójt Gminy Bojanów

ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w miejscowości Stany

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębie Korabina na okres 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.3.2018

Bojanów dn. 11.04.2018 r.

Wójt Gminy Bojanów

ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębie Korabina na okres 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębach Bojanów, Stany, Przyszów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.2.2018

Bojanów dn. 5.03.2018 r.

 

Wójt Gminy Bojanów

ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębach Bojanów, Stany, Przyszów

na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Czytaj więcej...