Wójt Gminy Bojanówogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Stany

GN.I.6840.6.2019

Bojanów dn. 21.11.2019 r.

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Stany

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Bojanów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.10.2019

Bojanów 18.11.2019r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
w miejscowości Bojanów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we obrębie Przyszów, miejscowość RUDA stanowiących własność Gminy Bojanów

GN.I.6840.4.2019                                                                                

Bojanów  dn. 12.11.2019 r.       


O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Przyszów, Stany i Cisów Las

GN.I.6840.5.2019                        

Bojanów dn. 17.10.2019 r.

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w miejscowościach Przyszów, Stany i Cisów Las

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Ruda, obręb Przyszów

GN.I.6840.4.2019

Bojanów dn. 26.09.2019 r.

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Ruda, obręb Przyszów

Czytaj więcej...