UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

GN.I.6840.3.2018

Bojanów, dn. 10.09.2018 r.

INFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WSI RUDA OBRĘB PRZYSZÓW

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsiach Bojanów oraz Gwoździec stanowiących własność Gminy Bojanów

GN.I.6840.5.2018 


Bojanów dn. 17.08.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Ruda, obręb Przyszów stanowiących własność Gminy Bojanów

GN.I.6840.3,4.2018

Bojanów dn. 23.07.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębach Stany i Przyszów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.4.2018                                                      

  Bojanów dn. 3.07.2018 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębach Stany i Przyszów
na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie Bojanów oraz Gwoździec

GN.I.6840.5.2018                       

Bojanów dn. 2.07.2018 r.

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie Bojanów oraz Gwoździec

Czytaj więcej...