Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-najmu w miejscowości Stany na okres 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Wójt Gminy Bojanów

ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-najmu w miejscowości Stany

na okres 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Dzierżawa.doc

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Przyszów, stanowiących własność Gminy Bojanów

IMG.I.6840.4.2017 
GN.I.6840.5.2017

Bojanów dn. 10.07.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Czytaj więcej...

Wojt Gminy Bojanów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

IMG.I.6840.4.2016

Bojanów dn. 28.06.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) a także § 5 ust 5 uchwały Nr IX/66/07 Rady Gminy w Bojanowie z dnia 14 września 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Przyszów, stanowiącej własność Gminy Bojanów który odbędzie się w dniu 3 lipca 2017 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy - sala nr 9, w którym ob

IMG.I.6840.2.2017                                                             

     Bojanów  dn. 31.05.2017 r.    

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) a także § 5 ust 5 uchwały Nr IX/66/07 Rady Gminy w Bojanowie z dnia 14 września 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Przyszów

IMG.I.6840.4.2017

Bojanów dn. 16.05.2017 r.

 

 Wójt Gminy Bojanów

ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Przyszów

Sprzedaż.doc

Czytaj więcej...