Wójt Gminy Bojanów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Bojanów stanowiącej własność Gminy Bojanów

GN.I.6840.5.2018                                                                                        

Bojanów  dn. 7.02.2019 r.    

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 i 39  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) a także § 5 ust 5 uchwały Nr IX/66/07 Rady Gminy w Bojanowie z dnia 14 września 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowościach Przyszów i Bojanów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.1.2019

Bojanów 24.01.2019 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 
w miejscowościach Przyszów i Bojanów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Czytaj więcej...

Sprostowanie ogłoszonego przez Wójta Gminy Bojanów wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Stany na okres 30 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.6.2018Bojanów 31.12.2018 r.

 

 

Sprostowanie ogłoszonego przez Wójta Gminy Bojanów

wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

w miejscowości Stany na okres 30 lat licząc od dnia zawarcia umowy

 

Wójt Gminy Bojanów informuje, że w wykazie z dnia 12.12.2018 r. prostuje zapisy tabeli w ten sposób, iż w miejsce powierzchni nieruchomości w hektarach (w skrócie: „powierzchnia nieruchom. w ha)

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsiach Bojanów oraz Gwoździec stanowiących własność Gminy Bojanów

GN.I.6840.5.2018

Bojanów dn. 14.12.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 i 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Ruda, obręb Przyszów na okres 20 lat licząc od dnia zawarcia umowy

GN.I.6845.7.2018

Bojanów 12.12.2018 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 
w miejscowości Ruda, obręb Przyszów na okres 20 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Dzierżawa.doc