Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Ruda, obręb Przyszów oraz w miejscowości Stany

GN.I.6840.1.2020                        

Bojanów dn. 5.02.2020 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Ruda, obręb Przyszów
oraz w miejscowości Stany

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Przyszów, miejscowość RUDA stanowiąc własność Gminy Bojanów

GN.I.6840.4.2019

Bojanów dn. 30.01.2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we obrębie Stany stanowiącej własność Gminy Bojanów

GN.I.6840.6.2019

Bojanów dn. 10.01.2020 r.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do najmu w miejscowościach Przyszów, Bojanów i Maziarnia na okres do 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

 

 

GN.I.6845.12.2019

Bojanów 2.01.2020 r.

 

Wójt Gminy Bojanów

ogłasza wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do najmu 

w miejscowościach Przyszów, Bojanów i Maziarnia na okres do 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we obrębach Przyszów i Cisów Las, stanowiących własność Gminy Bojanów

GN.I.6840.5.2019               

Bojanów  dn. 3.12.2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Czytaj więcej...