Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Gwoździec

GN.I.6840.2.2020

Bojanów dn. 8.07.2020 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Gwoździec

Sprzedaż.doc

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

GN.I.6840.4.2019     

GN.I.6840.1.2020                                          

Bojanów dn. 25.05.2020 r.                   

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Wójt Gminy Bojanów ogłasza połączone

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY ORAZ TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Przyszów, miejscowość RUDA stanowiących własność Gminy Bojanów

który odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 r.

o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy - sala nr 9.

 

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do najmu w miejscowości Maziarnia na okres do 3 lat

GN.I.6845.3.2020

Bojanów 30.04.2020 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do najmu w miejscowości Maziarnia na okres do 3 lat

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Przyszów na okres do 3 lat

GN.I.6845.2.2020

Bojanów 30.04.2020 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Przyszów na okres do 3 lat

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Gwoździec na okres do 3 lat

GN.I.6845.1.2020                                                        

Bojanów 6.02.2020 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do dzierżawy
w miejscowości Gwoździec na okres do 3 lat

Czytaj więcej...