Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do najmu w miejscowości Przyszów i Maziarnia na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

IMG.I.6845.8.2015                                                      

 Bojanów 5.11.2015 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do najmu w miejscowości Przyszów i Maziarnia na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Stany i Przyszów

IMG.I.6840.6.2015                                                            

Bojanów  19.11.2015 r.


Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Stany i Przyszów

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony

IMG.I.6840.5.2015                                                           

       Bojanów  18.09.2015        

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 782) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony

IMG.I.6840.2.2015                                                              

    Bojanów  3.09.2015 r.

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 38 i 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 poz. 782./ oraz na podstawie  § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony

IMG.I.6840.4.2015                                                                 

Bojanów  18.08.2015    

    

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 782) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Wójt Gminy Bojanów ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Przyszów, stanowiących własność Gminy Bojanów
który odbędzie się w dniu 21 września 2015 r.
o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy - sala nr 9.

Czytaj więcej...