Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Laski na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

IMG.I.6845.4.2016                                                  

 Bojanów 11.04.2016 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Laski  na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Dzierżawa.doc

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Przyszów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

IMG.I.6845.2.2016

Bojanów dn. 22.02.2016 r.

 

Wójt Gminy Bojanów

ogłasza wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Przyszów

na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy 

Dzierżawa.doc

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Przyszów

IMG.I.6840.1.2016

                 Bojanów dn.  22.02.2016  r.

Wójt Gminy Bojanów

ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Przyszów

Sprzedaż.doc

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Przyszów, stanowiącej własność Gminy Bojanów

IMG.I.6840.7.2015

Bojanów dn. 1.02.2016 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1774 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Wójt Gminy Bojanów ogłasza 
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Przyszów, stanowiącej własność Gminy Bojanów
który odbędzie się w dniu 11 marca 2016 r. 
o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy - sala nr 9.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Przyszów, stanowiącej własność Gminy Bojanów

IMG.I.6840.6.2015                                                                

  Bojanów  dn. 4.01.2016 r.      

 
O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)


Wójt Gminy Bojanów ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Przyszów, stanowiącej własność Gminy Bojanów
który odbędzie się w dniu 12 lutego 2016 r.
o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy - sala nr 9.

Czytaj więcej...