Wójt Gminy Bojanów ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

IMG.I.6840.2.2015                                                                 

Bojanów  2.06.2015 r.
                            

 O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 poz. 518 ze zm./ oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/

Wójt Gminy Bojanów ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Przyszów, stanowiących własność Gminy Bojanów
który odbędzie się w dniu 3 lipca 2015 r.
o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy - sala nr 9.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Stany, Korabina i Przyszów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

IMG.I.6845.6.2015                                                        

Bojanów 21.05.2015 r.


Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy
w miejscowości Stany, Korabina i Przyszów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Dzierżawa.doc

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Bojanów i Laski

IMG.I.6840.3.2015                                                               

   Bojanów  14.05.2015 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Bojanów i Laski

Sprzedaż.doc

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Gwoździec i w miejscowości Bojanów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

MG.I.6845.4.2015                                        

                Bojanów 14.05.2015 r.


Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy
w miejscowości Gwoździec i w miejscowości Bojanów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Dzierżawa.doc

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Przyszów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

IMG.I.6845.3.2015                                               

Bojanów 15.04.2015 r.


Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Przyszów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Dzierżawa.doc