Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Przyszów

IMG.I.6840.2.2017

Bojanów dn. 1.03.2017 r.

 Wójt Gminy Bojanów

ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Przyszów

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w najem w miejscowości Przyszów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Bojanów 15.02.2017 r.

IMG.I.6845.1.2017

Wójt Gminy Bojanów

ogłasza wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w najem w miejscowości Przyszów 

na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Dzierżawa.pdf

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Przyszów

IMG.I.6840.1.2017

Bojanów dn. 24.01.2017 r.

 

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Przyszów

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Przyszów

IMG.I.6840.4.2016

Bojanów dn. 10.01.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Stany i Przyszów

IMG.I.6840.4.2016

Bojanów dn. 18.11.2016 r.

 

 Wójt Gminy Bojanów

ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Stany i Przyszów

Sprzedaż.doc

Czytaj więcej...