Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości w miejscowości Stany

GN.I.6840.1.2018

Bojanów, 14.06.2018 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm./ oraz na podstawie §3 § 6 § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r., poz. 2108 /,

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie Przyszów wieś Ruda

GN.I.6840.3,4.2018

Bojanów dn. 1.06.2018 r. 

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie Przyszów wieś Ruda

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY, w którym cena wywoławcza działek została obniżona na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Gwoździec, stanowiących własność Gminy Bojanów

GN.I.6840.7,8.2017

Bojanów dn. 10.05.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38, 39 i 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz § 5. Uchwały Nr IX/66/07 Rady Gminy w Bojanowie z dnia 14 września 2007 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza: PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę nieruchomości położonej we wsi Korabina

GN.I.6845.3.2018

Bojanów, 14.05.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 37 ust. 4 oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm./ oraz na podstawie Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bojanów.

Wójt Gminy Bojanów ogłasza:

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę nieruchomości położonej we wsi Korabina stanowiącej własność Gminy Bojanów na okres pięciu lat w celu

zagospodarowania pod działalność rolniczą

który odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy - sala nr 9.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Przyszów i Stany

GN.I.6840.2.2018

Bojanów dn. 30.04.2018 r.

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w miejscowościach Przyszów i Stany 

Czytaj więcej...