Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości Maziarnia na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

IMG.I.6845.5.2014                                               

        Bojanów dn. 17.04.2014 r.Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości Maziarnia
na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Przyszów i Stany, stanowiących własność Gminy Bojanów

                                                             Bojanów dn. 8.04.2014  r.

IMG.I.6840.2.2014                

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651 ze zm./ oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   /Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zm./

 Wójt Gminy Bojanów ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Przyszów i Stany, stanowiących własność Gminy Bojanów
który odbędzie się w dniu 15 maja 2014 r.
o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy - sala nr 9.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony

IMG.I. 6840.1.2014


Bojanów dn. 17.03.2014 r


O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651 ze zm./ oraz na podstawie  § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   /Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zm./


Wójt Gminy Bojanów ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Przyszów, stanowiących własność Gminy Bojanów
który odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2014 r.
o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy - sala nr 9.

Czytaj więcej...