Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Maziarnia na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

IMG.I.6845.2.2015                                               

Bojanów 25.03.2015 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Maziarnia na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Dzierżawa.doc

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Cisów Las i w miejscowości Bojanów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

IMG.I.6845.1.2015                                      

         Bojanów 16.03.2015 r.

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy
w miejscowości Cisów Las i w miejscowości Bojanów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony

                                                                Bojanów dn. 9.03.2015  r.

IMG.I.6840.1.2015            


O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 poz. 518 ze zm./ oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   /Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zm./

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Przyszów

IMG.I.6840.1.2015                   

Bojanów  12.01.2015 r.


Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Przyszów

Sprzedaż.doc

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Stany na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

IMG.I.6845.7.2014

Bojanów dn. 1.09.2014 r.

Wójt Gminy Bojanów

ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Stany

na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Dzierżawa.doc