Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Przyszów

IMG.I.6840.1.2015                   

Bojanów  12.01.2015 r.


Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Przyszów

Sprzedaż.doc

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Stany na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

IMG.I.6845.7.2014

Bojanów dn. 1.09.2014 r.

Wójt Gminy Bojanów

ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Stany

na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Dzierżawa.doc

Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Bojanów dn. 18.08.2014 r.


IMG.I.6840.2.2014 
IMG.I.6840.4.2014


O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 i 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014, poz. 518/ oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zm./

Wójt Gminy Bojanów ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY i DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 1
na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Przyszów, stanowiących własność Gminy Bojanów
który odbędzie się w dniu 19 września 2014 r. 
o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy - sala nr 9.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

Bojanów dn. 14.08.2014 r.


IMG.I. 6840.1.2014

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 i 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2014 poz. 518/ oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zm./

Wójt Gminy Bojanów ogłasza
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Przyszów, stanowiących własność Gminy Bojanów
który odbędzie się w dniu 15 września 2014 r. 
o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy - sala nr 9.

Czytaj więcej...

II przetarg na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Bojanów ogłasza

 DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Stany i Gwoździec, stanowiących własność Gminy Bojanów

który odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2014 r. 

o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy - sala nr 9.

Czytaj więcej...