Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Informacja o naborze na wolne stanowisko urzednicze ds. gospodarki gruntami i mieniem komunalnym

Bojanów, 2 LUTY 2007 r.

INFORMACJA
o wynikach naboru na stanowisko
podinspektor ds. gospodarki gruntami i mieniem komunalnym
w Urzędzie Gminy Bojanów

Informuję, iż nie został rozstrzygnięty II etap naboru na ww. stanowisko.


U Z A S A D N I E N I E

W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych na stanowiska:
- ds. gospodarki gruntami i mieniem komunalnym
- oraz stanowisko ds. zamówień publicznych, działalności gospodarczej
w obydwu konkursach największą ilość punktów uzyskała Pani Agnieszka Kobylarz zam. BOJANÓW.

Konsultacje Komisji Rekrutacyjnej z zwyciężczynią obydwu konkursów spowodowały iż Pani Agnieszka Kobylarz wybrała stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych, działalności gospodarczej oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.
Wobec powyższego faktu, jak również biorąc pod uwagę wynik punktacji kandydatów pozostałych w szczególności zaś miejsca drugiego – gdzie Pani Agnieszka Szczęch oraz Pani Teresa Sudoł uzyskały jednakową ilość punktów – Komisja Rekrutacyjna po wnikliwej analizie wyniku konkursu nie rozstrzygnęła II etapu naboru na ww. stanowisko.

Klasyfikacja wszystkich kandydatów biorących udział w II etapie naboru na ww. stanowisko stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

W Ó J T

Sławomir Serafin


Wytwarzający/Odpowiadający: 2007-02-01
Udostępniający: 2007-02-01
Liczba odwiedzin: 1277