Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy Bojanów

Urząd Gminy Bojanów
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
tj. podinspektor ds. gospodarki gruntami i mienia komunalnego

1. Wymagania niezbędne:
a) posiada obywatelstwa polskiego,
b) wykształcenie min. średnie /staż pracy min. 2 lata/, wykształcenie wyższe ( preferowane administracyjne, rolnicze, prawnicze, geodezyjno – kartograficzne )
c) ukończone 18 lat życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
d) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
e) nie był karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
f) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
g) umiejętność obsługi komputera i wszystkich urządzeń biurowych,
h) posiada wiedzę z zakresu:
· samorządu terytorialnego
· postępowania administracyjnego,
· zamówieniach publicznych,
· gospodarce nieruchomościami,
· zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,
· ochronie gruntów rolnych i leśnych,
· prawa geodezyjnego i kartograficznego.
2. Wymagania dodatkowe:
a) dyspozycyjność,
b) kreatywność,
c) komunikatywność,
d) umiejętność pracy w zespole.
e) umiejętność prowadzenia ewidencji gruntów komunalnych.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) gospodarowanie i zarządzanie gruntami oraz mieniem komunalnym gminy,
b) organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy,
c) bieżące monitorowanie obrotu nieruchomościami,
d) prowadzenie spraw oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących podziału nieruchomości, rozgraniczeń, scaleń i wymiany gruntów.
e) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.
4. Oferta osób ubiegających się o wymienione stanowisko urzędnicze powinna zawierać:
a) curriculum vitae,
b) list motywacyjny,
c) uwiarygodnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) uwiarygodnione kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
e) uwiarygodnione kopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności,
f) kopie pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, i niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu Gminy z podpisem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze tj. podinspektora ds. gospodarki gruntami i mienia komunalnego” w terminie do 20 LUTY 2007 roku.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bojanow.bip.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Bojanowie, ul. Parkowa 5.Wójt Gminy Bojanów

Sławomir Serafin

Wytwarzający/Odpowiadający: 2007-02-04
Udostępniający: 2007-02-04
Liczba odwiedzin: 1309