Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Ogłoszenie o naborze na wolne Kierownicze Stanowisko Urzędnicze w Referacie Inwestycj i Rozwoju.

WÓJT GMINY BOJANÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

1. Wymagania niezbędne:
a/ wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa,
b/ staż pracy 4 lata
c/ spełnianie wymogów określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami /.

Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi urządzeń biurowych
b) znajomość obsługi komputera – program MS Office
c) posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
d) doświadczenie w zakresie nadzoru nad robotami
budowlanymi.


2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) planowanie, przygotowywanie, realizacja i rozliczanie zadań
inwestycyjnych i remontowych gminy a w szczególności:
• koordynowanie spraw związanych z uzyskaniem wszystkich
decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie
robót ujętych w budżecie gminy,
• koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzeniem
projektów technicznych,
• przekazywanie do użytku inwestycji gminnych i rozliczanie
ich kosztów,
b) ustalanie kosztów inwestycji oraz udział w przygotowaniu
projektu budżetu na dany rok,
c) zapewnianie zgodności przeprowadzania w urzędzie
przetargów z przepisami ustawy prawo zamówień
publicznych,
d) w zakresie posiadanych uprawnień: sprawowanie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonywanie
przeglądów technicznych budynków gminnych


3. Wymagane dokumenty:
a/ życiorys (CV)
b/ list motywacyjny
c/ potwierdzone kserokopie dokumentów poświadczających
wykształcenie,
d/ potwierdzone kserokopie świadectw pracy,
e/ referencje,
f/ kwestionariusz osobowy
g/ inne dodatkowe potwierdzone kserokopie dokumentów o
posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, poczta elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu Gminy z dopiskiem:” Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju „ w terminie do dnia 24 maja 2007 r.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Bojanowie ul. Parkowa 5.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1999 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

WÓJT GMINY BOJANÓW

Sławomir Serafin
Wytwarzający/Odpowiadający: 2007-05-06
Udostępniający: 2007-05-06
Liczba odwiedzin: 1274