Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych.

W Ó J T G M I N Y
BOJANÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych

1) Wymagania niezbędne:
a/ wykształcenie wyższe,
b/ staż pracy 5 lat,
c/ spełnianie wymogów określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o pracownikach
samorządowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami /.
2) Wymagania dodatkowe:
a/ znajomość obsługi urządzeń biurowych.
b/ znajomość obsługi komputera – program MS Office.
3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) zaspakajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie usług komunalnych:
1/ pobór i rozprowadzanie wody,
2/ wywóz nieczystości stałych i ciekłych,
3/ usuwanie nieczystości stałych z dróg i placów gminnych,
4/ utrzymanie czystości na przystankach komunikacji publicznej,
5/ w okresie zimowym oczyszczanie dróg ze śniegu,
błota i likwidacja ślizgawicy.
6/ administrowanie wodociągami komunalnymi,
7/ konserwacja i remonty urządzeń komunalnych.
b/ kierowanie całokształtem Zakładu i reprezentowanie Zakładu na zewnątrz.
c/ nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych i innych
czynności w ramach udzielonego przez Wójta Gminy pełnomocnictwa.

Wymagane dokumenty:
a/ życiorys (CV)
b/ list motywacyjny
c/ potwierdzone kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
d/ potwierdzone kserokopie świadectw pracy,
e/ referencje,
f/ kwestionariusz osobowy
g/ inne dodatkowe potwierdzone kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, poczta elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu Gminy z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „ Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych „ w terminie do dnia 18 czerwiec 2007 r.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Bojanowie ul. Parkowa 5.Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1999 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).
W Ó J T G M I N Y

Sławomir Serafin
Wytwarzający/Odpowiadający: 2007-06-03
Udostępniający: 2007-06-03
Liczba odwiedzin: 1471