Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Informacja o naborze na wolne stanowisko urzednicze ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych

Urząd Gminy Bojanów
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych
w wymiarze ½ etatu.

1. Wymagania niezbędne:
a) posiada obywatelstwa polskiego,
b) wykształcenie min. średnie /staż pracy min. 2 lata/, wykształcenie wyższe ( preferowane administracyjne, ekonomiczne, prawnicze).
c) ukończone 18 lat życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
d) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
e) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
f) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
g) umiejętność obsługi komputera i wszystkich urządzeń biurowych,
h) posiada wiedzę z zakresu:
· samorządu terytorialnego,
· postępowania administracyjnego,
· zamówień publicznych,
· przepisów prawa unijnego dot. funduszy unijnych
2. Wymagania dodatkowe:
a) dyspozycyjność,
b) kreatywność,
c) komunikatywność,
d) umiejętność pracy w zespole.
e) doświadczenie zawodowe w zakresie umiejętności sporządzania wniosków aplikacyjnych,
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) pozyskiwanie informacji o programach i funduszach unijnych oraz dokonywanie bieżącej analizy możliwości udziału gminy w tych programach,
b) przygotowanie niezbędnej dokumentacji i wniosków na zadania przewidziane do realizacji przez gminę ze środków unijnych,
c) utrzymywanie kontaktów, organizowanie spotkań i zapewnienie prawidłowego ich przebiegu oraz podjętych ustaleń dla zapewnienia współdziałania z innymi gminami, samorządową administracją wojewódzką i centralną oraz organizacjami pozarządowymi w celu pozyskiwania środków zewnętrznych,
d) udzielania informacji podmiotom i gminom o możliwościach pozyskiwania środków unijnych.
e) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.
4. Oferta osób ubiegających się o wymienione stanowisko urzędnicze powinna zawierać:
a) curriculum vitae,
b) list motywacyjny,
c) uwiarygodnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) uwiarygodnione kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
e) uwiarygodnione kopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności,
f) kopie pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie kandydata o niekaralności za w przestępstwo popełnione umyślnie,
i) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu Gminy z podpisem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych” w terminie 27 czerwiec 2007 roku.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bojanow.bip.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Bojanowie, ul. Parkowa 5.


Wójt Gminy Bojanów

Sławomir Serafin

Wytwarzający/Odpowiadający: 2007-06-13
Udostępniający: 2007-06-13
Liczba odwiedzin: 1617