INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA STANOWISKO URZĘDNICZE - ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO

Informuje się, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO w Urzędzie Gminy Bojanów , ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów wybrana została Pani Joanna Pawłowska zam. Bojanów

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Rekrutacyjna dokonała wyboru Pani Joanny Pawłowskiej. Kandydatka spełnia wszystkie wymagania stawiane dla stanowiska, którego dotyczył nabór. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dużą wiedzą z zakresu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, KPA, KC oraz ustawy o samorządzie gminnym. Ponadto Komisja uznała, iż zdobyte na stanowisku pracy ds. obsługi urzędu stanu cywilnego doświadczenie, pozwoli Pani Joannie na sprawne wykonywanie obowiązków Zastępcy Kierownika USC.

Wójt Gminy Bojanow
Sławomir Serafin


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2012-06-08
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2012-07-05
Liczba odwiedzin: 4723
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
4 INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - ZAST... Agnieszka Kobylarz 2012-07-05 13:24:24
3 INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - ZAST... Agnieszka Kobylarz 2012-06-08 12:05:55
2 INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - ZAST... Agnieszka Kobylarz 2012-06-08 12:04:19
1 INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - ZAST... Agnieszka Kobylarz 2012-06-08 12:03:49