Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
8437 Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 paź... Administrator 2020-01-02 10:03:43
8436 Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 paź... Administrator 2020-01-02 10:03:22
8435 Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 paź... Administrator 2020-01-02 10:01:54
8434 Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 paź... Administrator 2020-01-02 10:01:28
8433 Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 paź... Administrator 2020-01-02 10:01:18
8432 Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 paź... Administrator 2020-01-02 10:00:51
8431 Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 paź... Administrator 2020-01-02 10:00:30
8430 Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 31 paździ... Administrator 2019-12-23 08:20:59
8429 Protokół Nr X/2019 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w d... Administrator 2019-12-23 07:28:10
8428 Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 26 wrześni... Administrator 2019-12-23 07:15:27
8427 Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 26 wrześni... Administrator 2019-12-23 07:15:05
8426 Uchwała Nr X/74/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 26 wrześni... Administrator 2019-12-23 07:14:39
8425 Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stano... Grzegorz 2019-12-20 07:33:57
8424 Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stano... Grzegorz 2019-12-20 07:33:25
8423 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... Administrator 2019-12-19 14:32:04
8422 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... Administrator 2019-12-19 14:29:45
8421 Zapytanie ofertowe dotyczy „Zakupu i dostawy materiałów ... Administrator 2019-12-19 14:20:00
8420 Zapytanie ofertowe dotyczy „Zakupu i dostawy materiałów ... Administrator 2019-12-19 14:18:28
8419 Zapytanie ofertowe dotyczy „Zakupu i dostawy materiałów ... Administrator 2019-12-19 14:14:50
8418 Zapytanie ofertowe dotyczy „Zakupu i dostawy środków czy... Administrator 2019-12-19 14:02:35
8417 Zapytanie ofertowe dotyczy „Zakupu i dostawy środków czy... Administrator 2019-12-19 14:01:43
8416 Zapytanie ofertowe dotyczy „Zakupu i dostawy materiałów ... Administrator 2019-12-19 13:54:30
8415 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu p... Agnieszka Kobylarz 2019-12-17 12:12:41
8414 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz 2019-12-16 14:01:03
8413 Informacja GZUK w Bojanowie z otwarcia ofert w przetargu pn.... Agnieszka Kobylarz 2019-12-11 16:17:40
8412 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania f... Grzegorz 2019-12-11 07:52:30
8411 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania f... Grzegorz 2019-12-11 07:49:51
8410 Wyjaśnienia Zamawiającego- GZUK w Bojanowie na zapytania ... Agnieszka Kobylarz 2019-12-09 14:07:42
8409 Ogłoszenie GZUK w Bojanowie o zmianie treści SIWZ w przeta... Agnieszka Kobylarz 2019-12-09 14:02:18
8408 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.13.2019... Agnieszka Kobylarz 2019-12-06 13:03:55