Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
6313 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przyszowie-Zapuściu Agnieszka Kobylarz 2018-02-15 08:45:18
6312 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Agnieszka Kobylarz 2018-02-15 08:44:10
6311 Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanach Agnieszka Kobylarz 2018-02-15 08:42:43
6310 0 Agnieszka Kobylarz 2018-02-15 08:41:21
6309 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przyszowie Zapuściu Agnieszka Kobylarz 2018-02-15 08:40:14
6308 Informacja o liczbie kandydatów spełniającym wymagania fo... Agnieszka Kobylarz 2018-02-14 07:27:34
6307 Statut Gminy Bojanów Administrator 2018-02-13 09:44:53
6306 Nieodpłatna pomoc prawna w Gminie Bojanów Administrator 2018-02-08 07:46:07
6305 Nieodpłatna pomoc prawna w Gminie Bojanów Administrator 2018-02-08 07:45:18
6304 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2018-01-30 14:25:20
6303 Otwarty konkurs ofert z zakresu profilaktyki pn. "Organizacj... Administrator 2018-01-30 12:42:15
6302 Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej pn."Organi... Administrator 2018-01-30 12:34:26
6301 Otwarty konkurs ofert z zakresu profilaktyki pn."Organizacja... Administrator 2018-01-30 12:27:45
6300 "Otwarty konkurs ofert z zakresu profilaktyki pn."Organizacj... Administrator 2018-01-30 12:27:33
6299 Ogłoszenie dotyczące zadania pn. "Organizacja cyklu spotka... Administrator 2018-01-30 12:26:05
6298 Ogłoszenie dotyczące zadania pn. "Organizacja cyklu spotka... Administrator 2018-01-30 12:25:44
6297 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... Administrator 2018-01-30 12:18:31
6296 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.2.2018 ... Agnieszka Kobylarz 2018-01-29 10:45:41
6295 Zarządzenie Nr 110/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 g... Administrator 2018-01-29 06:35:21
6294 Zarządzenie Nr 110/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 g... Administrator 2018-01-29 06:35:10
6293 Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Gminy... Agnieszka Kobylarz 2018-01-26 14:35:23
6292 Zarządzenie Nr 110/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 g... Administrator 2018-01-26 13:37:48
6291 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. „Zakup ... Administrator 2018-01-22 14:18:48
6290 Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert pn. „Zakup i... Administrator 2018-01-22 14:16:27
6289 Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert pn. „Zakup i... Administrator 2018-01-22 14:16:14
6288 Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert pn. „Zakup i... Administrator 2018-01-22 14:15:04
6287 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. „Zakup ... Administrator 2018-01-22 14:08:57
6286 Uchwała Budżetowa Gminy Bojanów na 2018 rok Nr XXVIII/229... Administrator 2018-01-22 13:40:17
6285 PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2017 z sesji Rady Gminy Bojanów odbyte... Administrator 2018-01-22 12:50:21
6284 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi pn.Bankowa o... Agnieszka Kobylarz 2018-01-19 13:58:56