Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
6500 Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ w przetargu nieograniczonym p... Agnieszka Kobylarz 2018-07-23 08:17:36
6499 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.13.2018 na... Agnieszka Kobylarz 2018-07-20 06:08:25
6498 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.14.2018 na... Agnieszka Kobylarz 2018-07-20 05:50:58
6497 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.14.2018 na... Agnieszka Kobylarz 2018-07-19 13:20:09
6496 Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego dot. zadania... Agnieszka Kobylarz 2018-07-19 13:11:13
6495 Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego dot. zadania... Agnieszka Kobylarz 2018-07-19 13:07:00
6494 Uchwała Nr XXXII/256/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 8 maja... Administrator 2018-07-19 11:18:31
6493 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.14.2018 na... Agnieszka Kobylarz 2018-07-19 11:12:28
6492 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.13.2018 na... Agnieszka Kobylarz 2018-07-18 11:23:25
6491 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.13.2018 na... Agnieszka Kobylarz 2018-07-18 11:14:46
6490 INFORMACJA O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYM WYMAGANIA FO... Agnieszka Kobylarz 2018-07-16 07:47:18
6489 Informacja OSP w Przyszowie Zapuściu o wyborze najkorzystni... Agnieszka Kobylarz 2018-07-16 06:28:21
6488 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w rozeznaniu ... Agnieszka Kobylarz 2018-07-13 12:23:21
6487 Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 czerw... Administrator 2018-07-12 11:34:35
6486 Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 czerw... Administrator 2018-07-12 11:32:03
6485 Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 czerw... Administrator 2018-07-12 11:31:09
6484 PROTOKÓŁ Nr XXXII/2018 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej... Administrator 2018-07-12 11:06:29
6483 Wyjaśnienia Zamawiajacego nr 1 do treści SIWZ w przetargu ... Agnieszka Kobylarz 2018-07-10 10:19:34
6482 Informacja OSP w Przyszowie Zapuściu z otwarcia ofert w prz... Agnieszka Kobylarz 2018-07-10 09:45:28
6481 Zarządzenie nr 59/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 4 lipca... Administrator 2018-07-05 12:46:47
6480 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZNAK ZPB.271.12.2018 NA ROBOTY B... Agnieszka Kobylarz 2018-07-04 07:49:46
6479 2018 Administrator 2018-07-03 07:58:36
6478 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu p... Agnieszka Kobylarz 2018-07-03 07:33:20
6477 Ogłoszenie o rozeznaniu cenowym dotyczącym zamówienia pn.... Agnieszka Kobylarz 2018-06-29 13:10:00
6476 Centrum Usług Wspólnych Administrator 2018-06-25 09:42:02
6475 Centrum Usług Wspólnych Administrator 2018-06-25 09:41:09
6474 Petycje Administrator 2018-06-25 08:27:19
6473 Petycje Administrator 2018-06-25 08:25:20
6472 Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony ... Administrator 2018-06-22 08:05:38
6471 Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony ... Administrator 2018-06-22 08:04:47