Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
53 Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 czerw... Administrator
52 Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 czerw... Administrator
51 Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 czerw... Administrator
50 IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Administrator
49 Kwartalne sprawozdanie / deficycie jednostki samorządu tery... Administrator
48 Ogłosznie o zamówieniu publicznym na usługi pn. Zakup bil... Agnieszka Kobylarz
47 Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 lipc... Grzegorz
46 Ogłoszenie o złożonej ofercie na realizację zadania publ... Administrator
45 Informacja o wyborze najkorzysteniejszej oferty w przetargu ... Agnieszka Kobylarz
44 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofer... Administrator
43 Postanowienia Prezydenta RP Administrator
42 Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów z dnia 14 sierpnia 2019 ... Administrator
41 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane zna... Agnieszka Kobylarz
40 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane zna... Agnieszka Kobylarz
39 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpni... Administrator
38 Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 sierp... Administrator
37 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane zna... Agnieszka Kobylarz
36 Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przeta... Agnieszka Kobylarz
35 Zapytanie ofertowe dotyczy usuwania wyrobów zawierających ... Administrator
34 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz
33 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz
32 Protokół Nr VI/2019 z nadzywczajnej sesji Rady Gminy Bojan... Administrator
31 Protokół Nr VII/2019 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w... Administrator
30 Protokół Nr VIII/2019 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej ... Administrator
29 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznacz... Administrator
28 Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów z dnia 5 września 2019 ... Administrator
27 Inoformacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym zna... Agnieszka Kobylarz
26 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane zna... Agnieszka Kobylarz
25 Zapytanie ofertowe dotyczy dotyczy wyłącznie budowy sieci ... Administrator
24 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy „Us... Administrator