Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
1349 Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów biurowyc... Administrator
1348 Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów eksploata... Administrator
1347 Petycje Administrator
1346 O b w i e s z c z e n i e o wszczęciu postępowania adminis... Administrator
1345 Dostawa kruszywa z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w... Administrator
1344 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy dosta... Administrator
1343 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy dosta... Administrator
1342 Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony ... Administrator
1341 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy dosta... Administrator
1340 Uchwała Nr XII/86/2016 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 lutego... Administrator
1339 Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie budowa kom... Administrator
1338 Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu profilaktyki i roz... Administrator
1337 Wyniki otwartego konkursy ofert z zakresu kultury fizycznej ... Administrator
1336 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa odcinków si... Administrator
1335 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznacz... Administrator
1334 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości rolnych p... Administrator
1333 Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie pn... Administrator
1332 odpowiedzi na pytania wykonawcy dotyczące zamówienia publi... Administrator
1331 Konkurs na świadczenie usług terapeutycznych w ramach prof... Administrator
1330 Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów Administrator
1329 Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie budowa kom... Administrator
1328 Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów pn. "Budowa kompleksu le... Administrator
1327 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Budowa od... Administrator
1326 Zarządzenie nr 115/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 lis... Administrator
1325 Zarządzanie nr 116/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 lis... Administrator
1324 Zarządzenie Nr 117/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 lis... Administrator
1323 Zarządzanie Nr 118/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 lis... Administrator
1322 Zarządzenie Nr 119/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 lis... Administrator
1321 Zarządzenie Nr 120/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 3.12.2... Administrator
1320 Zarządzenie Nr 121/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 3 grud... Administrator