Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
296 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.4.2018 na ... Agnieszka Kobylarz
295 Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 7 luty ... Administrator
294 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofe... Administrator
293 Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu profilaktyki Administrator
292 Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Bojanów w sprawie usta... Administrator
291 Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 lu... Administrator
290 Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Bojanów z 12 lutego ... Administrator
289 Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 lute... Administrator
288 Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 luty... Administrator
287 Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 luty... Administrator
286 Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 luty... Administrator
285 Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 lute... Administrator
284 Informacja o oczywistej omyłce w SIWZ w przetargu nieograni... Agnieszka Kobylarz
283 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznacz... Administrator
282 Zaproszenie na spotkania konsultacyjne dotyczące aktualizac... Administrator
281 Infromacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz
280 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB 271.4.2018 ... Agnieszka Kobylarz
279 PROTOKÓŁ Nr XXX/2018 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w... Administrator
278 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane pn.... Agnieszka Kobylarz
277 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz
276 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego pn... Administrator
275 Ogłoszenie o modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udz... Agnieszka Kobylarz
274 Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie... Agnieszka Kobylarz
273 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ... Agnieszka Kobylarz
272 Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy - Szefa Obrony Cywilnej... Administrator
271 Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 marca... Administrator
270 Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 marc... Administrator
269 Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 marc... Administrator
268 Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy kruszywa z przeznaczeniem... Administrator
267 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz