Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
215 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego pn... Administrator
214 Ogłoszenie o modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udz... Agnieszka Kobylarz
213 Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie... Agnieszka Kobylarz
212 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ... Agnieszka Kobylarz
211 Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy - Szefa Obrony Cywilnej... Administrator
210 Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 marca... Administrator
209 Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 marc... Administrator
208 Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 marc... Administrator
207 Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy kruszywa z przeznaczeniem... Administrator
206 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz
205 Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług zw. z ochr... Agnieszka Kobylarz
204 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznacz... Administrator
203 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.6.2018 na ... Agnieszka Kobylarz
202 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.7.2018 na ... Agnieszka Kobylarz
201 Informacja GOPS z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym... Agnieszka Kobylarz
200 Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 marc... Administrator
199 Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 4 kwiet... Administrator
198 Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 kwie... Administrator
197 Uchwała Nr XXX/241/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 5 marca ... Administrator
196 Uchwała Nr XXX/242/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 5 marca ... Administrator
195 Uchwała Nr XXX/243/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 5 marca ... Administrator
194 Uchwała Nr XXX/244/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 5 marca ... Administrator
193 Uchwała Nr XXX/245/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 5 marca ... Administrator
192 Uchwała Nr XXX/246/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 5 marca ... Administrator
191 Uchwała Nr XXX/247/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 5 marca ... Administrator
190 Uchwała Nr XXX/248/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 5 marca ... Administrator
189 Protokół Nr XXX/2018 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w... Administrator
188 Uchwała Nr XXXI/249/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 marc... Administrator
187 Uchwała Nr XXXI/250/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 marc... Administrator
186 Uchwała Nr XXXI/251/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 marc... Administrator