Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
166 Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie sporządzone za... Administrator
165 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.3.2018 na ... Agnieszka Kobylarz
164 Wójt Gminy Bojanów ogłasza drugi ustny przetarg nieograni... Administrator
163 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.4.2018 na ... Agnieszka Kobylarz
162 Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 7 luty ... Administrator
161 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofe... Administrator
160 Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu profilaktyki Administrator
159 Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Bojanów w sprawie usta... Administrator
158 Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 lu... Administrator
157 Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Bojanów z 12 lutego ... Administrator
156 Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 lute... Administrator
155 Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 luty... Administrator
154 Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 luty... Administrator
153 Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 luty... Administrator
152 Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 lute... Administrator
151 Informacja o oczywistej omyłce w SIWZ w przetargu nieograni... Agnieszka Kobylarz
150 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznacz... Administrator
149 Zaproszenie na spotkania konsultacyjne dotyczące aktualizac... Administrator
148 Infromacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz
147 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB 271.4.2018 ... Agnieszka Kobylarz
146 PROTOKÓŁ Nr XXX/2018 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w... Administrator
145 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane pn.... Agnieszka Kobylarz
144 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz
143 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego pn... Administrator
142 Ogłoszenie o modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udz... Agnieszka Kobylarz
141 Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie... Agnieszka Kobylarz
140 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ... Agnieszka Kobylarz
139 Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy - Szefa Obrony Cywilnej... Administrator
138 Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 marca... Administrator
137 Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 marc... Administrator