Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
33 Uchwała Nr XXXI/251/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 marc... Administrator
32 Uchwała Nr XXXI/252/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 marc... Administrator
31 Uchwała Nr XXXI/253/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 marc... Administrator
30 Protokół Nr XXXI/2018 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Boj... Administrator
29 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w rozeznaniu ... Agnieszka Kobylarz
28 Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy w przetar... Agnieszka Kobylarz
27 Ogłoszenie o zamówieniu znak ZPB.271.8.2018 na zadanie pn.... Agnieszka Kobylarz
26 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy dosta... Administrator
25 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.9.2018 na ... Agnieszka Kobylarz
24 za 2017 r. Gminy Bojanów zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27... Administrator
23 Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie sporządzone za... Administrator
22 Wyjaśnienia Zamawiającego dot. treści SIWZ w przetargu zn... Agnieszka Kobylarz
21 Infromacja z otwarcia ofert w przetargu na roboty budowlane ... Agnieszka Kobylarz
20 Informacja z otwarcia ofert w przetargu na roboty budowlane ... Agnieszka Kobylarz
19 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gmi... Administrator
18 Ogłoszenie o rozeznaniu cenowym dotyczącym zamówienia pn.... Agnieszka Kobylarz
17 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznacz... Administrator
16 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznacz... Administrator
15 Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przeta... Agnieszka Kobylarz
14 Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11 kwie... Administrator
13 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznacz... Administrator
12 Informacja GOPS w Bojanowie o wyborze najkorzystniejszej ofe... Agnieszka Kobylarz
11 Wyjaśnienia Zamawiające dot. treści SIWZ w przetargu znak... Agnieszka Kobylarz
10 Informacja z otwarcia ofert w przetargu na roboty budowlane ... Agnieszka Kobylarz
9 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.9.2018 ... Agnieszka Kobylarz
8 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odpr... Administrator
7 Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postepowanie pn.... Administrator
6 Wójt Gminy Bojanów ogłasza TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRAN... Administrator
5 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz
4 Informacja o wyborze najkorzysteniejszej oferty na roboty bu... Agnieszka Kobylarz