Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
54 Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 lute... Administrator
53 Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 luty... Administrator
52 Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 luty... Administrator
51 Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 luty... Administrator
50 Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 lute... Administrator
49 Informacja o oczywistej omyłce w SIWZ w przetargu nieograni... Agnieszka Kobylarz
48 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznacz... Administrator
47 Zaproszenie na spotkania konsultacyjne dotyczące aktualizac... Administrator
46 Infromacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz
45 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB 271.4.2018 ... Agnieszka Kobylarz
44 PROTOKÓŁ Nr XXX/2018 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w... Administrator
43 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane pn.... Agnieszka Kobylarz
42 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz
41 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego pn... Administrator
40 Ogłoszenie o modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udz... Agnieszka Kobylarz
39 Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie... Agnieszka Kobylarz
38 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ... Agnieszka Kobylarz
37 Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy - Szefa Obrony Cywilnej... Administrator
36 Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 marca... Administrator
35 Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 marc... Administrator
34 Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 marc... Administrator
33 Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy kruszywa z przeznaczeniem... Administrator
32 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz
31 Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług zw. z ochr... Agnieszka Kobylarz
30 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznacz... Administrator
29 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.6.2018 na ... Agnieszka Kobylarz
28 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.7.2018 na ... Agnieszka Kobylarz
27 Informacja GOPS z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym... Agnieszka Kobylarz
26 Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 marc... Administrator
25 Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 4 kwiet... Administrator