Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
425 Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów Administrator
424 PROTOKÓŁ Nr XXIII/2017 z sesji Rady Gminy Bojanów odbyte... Administrator
423 Uchwała Nr XXIII/ 182/ 2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 09 c... Administrator
422 UCHWAŁA Nr XXIII/184/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 9 cze... Administrator
421 UCHWAŁA Nr XXIII/184/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 9 cze... Administrator
420 UCHWAŁA Nr XXIII/185/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 9 cze... Administrator
419 UCHWAŁA Nr XXIII/186/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 9 czer... Administrator
418 U C H W A Ł A Nr XXIII/187/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia ... Administrator
417 UCHWAŁA Nr XXIII/188/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 9 cze... Administrator
416 Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 czer... Administrator
415 Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony ... Administrator
414 Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8.09.20... Administrator
413 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w R... Administrator
412 Uchwała Nr XXIV/189/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 6 lipca... Administrator
411 Uchwała Nr XXIV/190/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 6 lipc... Administrator
410 UCHWAŁA Nr XXIV/191/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 6 lipca... Administrator
409 Uchwała Nr XXIV/192/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 6 lipca... Administrator
408 Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie sporządzone za... Administrator
407 Ogłoszenie o naborze na stanowisko w projekcie "Przedszkola... Administrator
406 Zapytanie ofertowe dotyczące roboty budowlanej pn. Remont d... Agnieszka Kobylarz
405 Zapytanie ofertowe dotyczące roboty budowlanej pn.Remont dr... Agnieszka Kobylarz
404 Ogłoszenie o zmówieniu publicznym na usługi pn.Zakup bile... Agnieszka Kobylarz
403 Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn. Remont drogi doj... Agnieszka Kobylarz
402 Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn. Agnieszka Kobylarz
401 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. ... Agnieszka Kobylarz
400 Zarządzenie nr 67/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 czer... Administrator
399 Zarządzenie nr 68/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 19 lipc... Administrator
398 Zarządzenie nr 69/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 19 lipc... Administrator
397 Zarządzenie nr 70/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 26 lipc... Administrator
396 Zarządzenie nr 71/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 lipc... Administrator