Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
23 Uchwała Nr XXIX/240/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 1 luteg... Administrator
22 Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie sporządzone za... Administrator
21 Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie sporządzone za... Administrator
20 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.3.2018 na ... Agnieszka Kobylarz
19 Wójt Gminy Bojanów ogłasza drugi ustny przetarg nieograni... Administrator
18 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.4.2018 na ... Agnieszka Kobylarz
17 Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 7 luty ... Administrator
16 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofe... Administrator
15 Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu profilaktyki Administrator
14 Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Bojanów w sprawie usta... Administrator
13 Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 lu... Administrator
12 Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Bojanów z 12 lutego ... Administrator
11 Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 lute... Administrator
10 Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 luty... Administrator
9 Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 luty... Administrator
8 Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 luty... Administrator
7 Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 lute... Administrator
6 Informacja o oczywistej omyłce w SIWZ w przetargu nieograni... Agnieszka Kobylarz
5 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznacz... Administrator
4 Zaproszenie na spotkania konsultacyjne dotyczące aktualizac... Administrator
3 Infromacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz
2 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB 271.4.2018 ... Agnieszka Kobylarz
1 PROTOKÓŁ Nr XXX/2018 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w... Administrator