Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
50 PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2017 z sesji Rady Gminy Bojanów odbyte... Administrator
49 UCHWAŁA Nr XXVIII/225/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 gr... Administrator
48 Uchwała Nr XXVIII/226/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 g... Administrator
47 UCHWAŁA Nr XXVIII/227/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 gr... Administrator
46 Uchwała Nr XXVIII/228/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 g... Administrator
45 Uchwała Budżetowa Gminy Bojanów na 2018 rok Nr XXVIII/229... Administrator
44 Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert pn. „Zakup i... Administrator
43 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. „Zakup ... Administrator
42 Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert pn. „Zakup i... Administrator
41 Uchwała Nr XXVIII/230/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 gr... Administrator
40 UCHWAŁA Nr XXVIII/231/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 gr... Administrator
39 UCHWAŁA Nr XXVIII/232/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 gr... Administrator
38 UCHWAŁA Nr XXVIII/233/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 g... Administrator
37 UCHWAŁA Nr XXVIII/234/2017 RADY GMINY BOJANÓW z dnia 28 gr... Administrator
36 UCHWAŁA Nr XXVIII/235/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 g... Administrator
35 Uchwała Nr XXVIII/236/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 g... Administrator
34 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... Administrator
33 Plan postępowań przetargowych na 2018 rok Agnieszka Kobylarz
32 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.2.2018 ... Agnieszka Kobylarz
31 Ogłoszenie dotyczące zadania pn. "Organizacja cyklu spotka... Administrator
30 Otwarty konkurs ofert z zakresu profilaktyki pn. "Organizacj... Administrator
29 Ogłoszenie Kierownika CUW w Bojanowie o naborze na wolne st... Agnieszka Kobylarz
28 Ogłoszenie Kierownika CUW w Bojanowie o naborze na wolne st... Agnieszka Kobylarz
27 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz
26 Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 styczn... Administrator
25 Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 stycz... Administrator
24 Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 stycz... Administrator
23 Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 stycz... Administrator
22 Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 stycz... Administrator
21 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminn... Agnieszka Kobylarz