Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
6260 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.3.2018 na ... Administrator 2018-02-28 09:22:14
6259 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.4.2018 na ... Agnieszka Kobylarz 2018-02-27 09:14:13
6258 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.3.2018 na ... Administrator 2018-02-23 13:43:33
6257 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.3.2018 na ... Administrator 2018-02-23 13:33:16
6256 Wójt Gminy Bojanów ogłasza drugi ustny przetarg nieograni... Administrator 2018-02-23 12:27:20
6255 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.3.2018 na ... Agnieszka Kobylarz 2018-02-22 13:52:03
6254 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.3.2018 na ... Agnieszka Kobylarz 2018-02-22 13:51:32
6253 Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie sporządzone za... Administrator 2018-02-22 08:50:35
6252 Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie sporządzone za... Administrator 2018-02-22 08:50:00
6251 Uchwała Nr XXIX/237/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 1 luteg... Administrator 2018-02-22 08:35:36
6250 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości rolnych p... Administrator 2018-02-19 09:57:01
6249 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości rolnych p... Administrator 2018-02-19 06:49:52
6248 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przyszowie-Zapuściu Agnieszka Kobylarz 2018-02-15 08:45:18
6247 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Agnieszka Kobylarz 2018-02-15 08:44:10
6246 Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanach Agnieszka Kobylarz 2018-02-15 08:42:43
6245 0 Agnieszka Kobylarz 2018-02-15 08:41:21
6244 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przyszowie Zapuściu Agnieszka Kobylarz 2018-02-15 08:40:14
6243 Informacja o liczbie kandydatów spełniającym wymagania fo... Agnieszka Kobylarz 2018-02-14 07:27:34
6242 Statut Gminy Bojanów Administrator 2018-02-13 09:44:53
6241 Nieodpłatna pomoc prawna w Gminie Bojanów Administrator 2018-02-08 07:46:07
6240 Nieodpłatna pomoc prawna w Gminie Bojanów Administrator 2018-02-08 07:45:18
6239 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2018-01-30 14:25:20
6238 Otwarty konkurs ofert z zakresu profilaktyki pn. "Organizacj... Administrator 2018-01-30 12:42:15
6237 Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej pn."Organi... Administrator 2018-01-30 12:34:26
6236 Otwarty konkurs ofert z zakresu profilaktyki pn."Organizacja... Administrator 2018-01-30 12:27:45
6235 "Otwarty konkurs ofert z zakresu profilaktyki pn."Organizacj... Administrator 2018-01-30 12:27:33
6234 Ogłoszenie dotyczące zadania pn. "Organizacja cyklu spotka... Administrator 2018-01-30 12:26:05
6233 Ogłoszenie dotyczące zadania pn. "Organizacja cyklu spotka... Administrator 2018-01-30 12:25:44
6232 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... Administrator 2018-01-30 12:18:31
6231 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.2.2018 ... Agnieszka Kobylarz 2018-01-29 10:45:41