Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. planowania przestrzennego w Referacie Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Gminy Bojanów

      INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO

NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DS.  PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO  W REFERACIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI  URZĘDU GMINY BOJANÓW

 

Niniejszym informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana  Pani Justyna Wilk

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa. Podczas testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej na pytania związane ze stanowiskiem, zarówno z wiedzy ogólnej jak i specjalistycznej,  odpowiadała wyczerpująco, spełniając tym samym oczekiwania Komisji.   

 

                                                          Bojanów, dnia  31.12.2020 r.             Sławomir Serafin

Wójt Gminy Bojanów     

 

 

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska w Referacie Inwestycji i Środowiska Urzędu Gminy Bojanów

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DS.  OCHRONY ŚRODOWISKA  W REFERACIE INWESTYCJI I ŚRODOWISKA
 URZĘDU GMINY BOJANÓW

 

Niniejszym informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana  Pani Dominika Puzio .

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa. Podczas testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej na pytania związane ze stanowiskiem, zarówno z wiedzy ogólnej jak i specjalistycznej,  odpowiadała wyczerpująco, spełniając tym samym oczekiwania Komisji. 

                                                                                           

Bojanów, dnia 31.12.2020 r.                                      Sławomir Serafin

                                                                                                                                                                       Wójt Gminy Bojanów

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansów Urzędu Gminy Bojanów

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DS.  PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH  W REFERACIE FINANSÓW
 URZĘDU GMINY BOJANÓW

 

Niniejszym informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana  Pani Barbara Rębisz.

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa. Podczas testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej na pytania związane ze stanowiskiem, zarówno z wiedzy ogólnej jak i specjalistycznej,  odpowiadała wyczerpująco, spełniając tym samym oczekiwania Komisji. Uznano, że Pani Barbara Rębisz oprócz  odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, spełnia  również wszystkie oczekiwania pracodawcy w zakresie posiadanych cech osobowościowych i umiejętności oraz predyspozycji zawodowych pozwalających na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku ds.  podatków i opłat lokalnych  w Referacie Finansów Urzędu Gminy Bojanów.

 

 

                                                Bojanów, dnia 30.12.2020 r.   Sławomir Serafin 

       Wójt Gminy Bojanów  

 

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko urzednicze ds. planowania przestrzennego w Referacie Gospodarowania Nieruchomościami

INFORMACJA O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYM WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO  W REFERACIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI  URZĘDU GMINY BOJANÓW

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikowała się Pani Justyna Wilk, spełniająca wymagania formalne określone  w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Bojanów, dnia 29.12.2020 r.

Agnieszka Kobylarz

Przewodnicząca Komisji

 

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko urzednicze ds. ochrony środowiska w Referacie Inwestycji i Środowiska

INFORMACJA O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYM WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

DS. OCHRONY ŚRODOWISKA W REFERACIE INWESTYCJI I ŚRODOWISKA
URZĘDU GMINY BOJANÓW

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikowała się Pani Dominika Puzio, spełniająca wymagania formalne określone  w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Bojanów, dnia 29.12.2020 r.       Agnieszka Kobylarz

Przewodnicząca Komisji